IRCAM – Centrum Badawczo-Koordynacyjne Akustyki i Muzyki

kierowany obecnie przez Franka Madlenera, jest jednym z największych na świecie publicznych instytutów badawczych, łączącym badania naukowe z ekspresją muzyczną. To niezwykłe miejsce, gdzie wrażliwość artystyczna spotyka się z innowacjami naukowymi i technologicznymi, skupia ponad 160 naukowców i artystów. Trzy podstawowe dziedziny działania IRCAM – twórczość, badania i przekaz – znajdują odzwierciedlenie podczas paryskiego sezonu koncertowego, w produkcjach Instytutu prezentowanych we Francji i na całym świecie, a także w nowej (powstałej w czerwcu 2012) platformie ManiFeste, będącej połączeniem międzynarodowego festiwalu z multidyscyplinarnymi kursami i warsztatami. 

Założony przez Pierre’a Bouleza, IRCAM związany jest z Centre Pompidou i działa pod patronatem francuskiego Ministerstwa Kultury i Komunikacji. Prowadzone przez IRCAM laboratorium badawcze STMS (Nauka i Technologia dla Muzyki i Dźwięku) korzysta również ze wsparcia CNRS, Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu oraz publicznego instytutu nauk i technologii komputerowych Inria (projekt zespołowy MuTant).