bez tytułu - Edgars Rubenis

Utwór elektroniczny, w którym refleksja nad wydłużonym czasem trwania i minimalistyczną formą aktualizuje się dzięki środkom muzyki improwizowanej. Czerpiąc z tradycji muzycznego i wizualnego minimalizmu (La Monte Young, Éliane Radigue, Eleh, Kazimierz Malewicz, Mark Rothko, Ad Reinhardt), tworzę kompozycję z użyciem zredukowanej i wyabstrahowanej muzyki drone/ambient oraz badam osobiste obszary, które stają się dostępne poprzez muzycznie niezrównoważone sfery czasu. Abstrakcja i redukcja są tu czymś więcej niż estetycznym wyborem – ich rola polega na „tworzeniu przestrzeni” i „przesuwaniu czasu”. 

Edgars Rubenis