Ahat ilī. Siostra bogów - Aleksander Nowak

Najnowsze dzieło operowe kompozytora zostało napisane do libretta Olgi Tokarczuk i zaprezentowane publiczności podczas festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie we wrześniu 2018 roku. Prawykonanie przygotowali: Pia Partum (reżyseria), Magdalena Maciejewska (scenografia), Marek Moś (przygotowanie muzyczne). W prawykonaniu wzięli udział wybitni śpiewacy, Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Sceniczna wersja kompozycji została zarejestrowana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Krakowskie Biuro Festiwalowe.