Alba - Rebecca Saunders

alba Rzecz. rodz. żeńskiego od albus „biały”, z praindoeuropejskiego rdzenia *albho –„biały” 

W malarstwie – najskrajniej jasna, achromatyczna barwa, aż po absolutną świetlistość, pozbawiona cienia i szarości. Biel symbolizuje między innymi gniew, szał. Alba to końcowy ustęp tryptyku koncertów instrumentalnych: Still, Void Alba. Każdy z tych tytułów określa kondycję, stan bądź brak w odniesieniu do – odpowiednio – dźwięku, przestrzeni i barwy. Wszystkie utwory oparte są na tekstach Samuela Becketta. 

Alba, zaczerpnięta ze zbioru Echo’s Bones tego poety, to wiersz intensywnie liryczny. Beckett waży tu każde słowo, jego cień i echo. Wiersz kończy się zapowiedzią krótkich, intensywnych tekstów prozatorskich, które Beckett stworzył pod koniec życia – prozy oczyszczonej niemal do samych kości, zarazem bezlitośnie bezpośredniej i wspaniale delikatnej. 

Rebecca Saunders 

 

Samuel Beckett Alba

before morning you shall be here
and Dante and the Logos and all strata and mysteries
and the branded moon
beyond the white plane of music
that you shall establish here before morning

grave suave singing silk
stoop to the black firmament of areca
rain on the bamboos flowers of smoke alley of willows

who though you stoop with fingers of compassion
to endorse the dust
shall not add to your bounty
whose beauty shall be a sheet before me
a statement of itself drawn across the tempest of emblems
so that there is no sun and no unveiling
and no host
only I and then the sheet
and bulk dead