Seeing Time 1 - Cécile Marti

to pierwszy narracyjny utwór baletowy o pełnych rozmiarach (90 minut) w dorobku Cécile Marti. Składa się z kilku odcinków, które mogą być wykonywane osobno (bez tańca) lub jako baletowa całość. Balet Seeing Time jest owocem projektu badawczego poświęconego rozwojowi w czasie. Wynikiem tych badań jest także cykl orkiestrowy zatytułowany Seven Towers (2012–15), w którym autorka eksploruje siedem różnych rodzajów czasu muzycznego. 

Czas muzyczny może być celowy, statyczny, chwilowy, itp. Seeing Time 1 rozwija tę ideę w formie narracji choreograficznej. Rozwój muzyczny w największym stopniu określają tu dwa rodzaje czasu: statyczny kontra dynamiczny, nieraz nakładające się na siebie. Narracja baletu opiera się na niezwykłym doświadczeniu życiowym kompozytorki, zapisanym w jej obszernych dziennikach: w młodym wieku doznała ona wylewu krwi do mózgu, którego fizyczne skutki odczuwa do dziś. Seeing Time I opisuje moment zmiany, gdy rozpoczął się wylew. Doświadczenie nieodwracalnej fizycznej przemiany stało się także częścią jej muzycznej wyobraźni. Na poziomie muzyki słyszymy nieregularny puls rytmiczny, silne akcenty, statyczne wysokości dźwięków symbolizujące fizyczny paraliż ciała. Kolejne efekty muzyczne opisują ograniczoną zdolność widzenia: ślepota, martwe punkty wyrażane są klasterami wysokich brzmień. Ambicją autorki było, aby jej balet wyrażał połączenie prawdziwego życiowego doświadczenia jako źródła wyobraźni muzycznej i różnych typów czasu muzycznego. 

Cécile Marti