Świgut, Aleksandra

pianistka urodzona w Nowym Sączu. W latach 2011–13 studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Warszawie w klasie Piotra Palecznego. Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie Wojciecha Świtały oraz Marii Szwajger-Kułakowskiej. Studiowała także grę na fortepianie historycznym w klasie Katarzyny Drogosz w Akademii Muzycznej w Katowicach, a w 2014 uzyskała dyplom w klasie klawesynu Małgorzaty Sarbak w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiowała także w Guildhall School of Music and Drama w Londynie pod kierunkiem Davida Dolana. Od 2016 jest doktorantką Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych muzyków, m.in. Roberta Levina, Marka Mosia, Macieja Grzybowskiego, Malcolma Bilsona i Christine Schornsheim. Uczestniczyła w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych, zdobywając m.in. II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Ettlingen, II nagrodę na Konkursie Pianistycznym w Nowym Orleanie oraz II nagrodę i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Enschede. Jej zainteresowania obejmują zarówno wykonawstwo historyczne, jak i muzykę XX wieku oraz współczesną. W jej repertuarze obok utworów z epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu można znaleźć utwory m.in. Messiaena, Bartóka, Crumba, Ligetiego, Schönberga, Góreckiego czy Stockhausena. Prowadzi także działalność kameralną, pracując z wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem, z którym nagrała płytę z muzyką Roberta Schumanna, wydaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (2014). Występuje także w duecie z pianistką Martyną Zakrzewską. Koncertowała z orkiestrami Filharmonii Łódzkiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, UMFC w Warszawie, Holenderską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną w Lipawie, AUKSO oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. 

Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2003–10), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”. W 2010 otrzymała Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka, a w 2012 – stypendium niemieckiej fundacji Jütting. 

Aleksandra Świgut jest reprezentowana przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.