Sadlik, Piotr

ur. w 1989 w Katowicach. Od 2005 związany ze środowiskiem teatralnym i filmowym. Współpracował w charakterze reżysera i realizatora światła m.in. z teatrami w Kłodzku, Korez, Gry i Ludzie, Zielone Słońce i Teatrem bez Sceny. Obecnie realizator oświetlenia w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Od kilku lat zgłębia zagadnienia percepcji wzrokowej, a rezultaty dociekań wykorzystuje w pracy artystycznej. Obraz w kulturze zdominowanej przez zmysł wzroku uważa za niedający się pominąć element wpływający na interpretację dzieła i dialog z widzem.