Kalwat, Katarzyna

reżyserka, absolwentka psychologii polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Laureatka stypendium Rządu Francuskiego w dziedzinie filmu dokumentalnego oraz tegoroczna laureatka Fundacji Cité Internationale des Arts w Paryżu. Jej ostatni projekt Ekstazy, zrealizowany we współpracy z Katedrą Sztuk Wizualnych Académie des Beaux-Arts w Paryżu, był próbą kreacji fikcyjnej artystki Marii Klasenberg. Interesują ją formy procesualne, praca na styku dziedzin sztuki, a także badanie wspólnego obszaru performansu i teatru. Zrealizowała m.in. Holzwege (TR Warszawa, 2016, główna nagroda Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2016), Reykjavik ’74 (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 2017), Landsza (Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, 2017) oraz Robert Walser. I would prefer not to w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2018).