Urbański, Karol

tancerz, choreograf, pedagog. Od września 2012 pełni funkcję kierownika baletu Opery na Zamku w Szczecinie. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Łodzi i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w szkole związał się z Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym przepracował jako tancerz i solista dziewięć lat, z dwuletnią przerwą, podczas której odbywał służbę wojskową w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Od 1991 związany z baletem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W latach 1995–97 tańczył w Norweskim Balecie Narodowym. Występował w choreografiach Matsa Eka, Birgit Cullberg, Krzysztofa Pastora, Emila Wesołowskiego. W 1997 powrócił do Opery Narodowej, gdzie pracował do 2010 roku. Uczył w szkołach baletowych w Łodzi i Warszawie. Obecnie współpracuje jako nauczyciel tańca klasycznego i współczesnego z grupami profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi w kraju i za granicą, prowadząc warsztaty i projekty. W 2007 założył ze Zbigniewem Czapskim Fundację „Centrum Tańca Współczesnego”. W 2008 odbył trzymiesięczny staż w Centrum Tańca Współczesnego „ The Place” w Londynie. Był jednym z koordynatorów programowych I Kongresu Tańca w Warszawie (2011). Wykłada na kierunku taniec w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach. W latach 2010–12 był specjalistą do spraw reorientacji zawodowej tancerzy w TW–ON. Jako choreograf tworzył spektakle m.in. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (m.in. CreationsRequiem dla wydrążonych ludzi), Kieleckim Teatrze Tańca i Operze Nova w Bydgoszczy (Sen nocy letniej).