EUROPEAN WORKSHOP FOR CONTEMPORARY MUSIC

wyłonił się z dawnych Polsko-Niemieckich Warsztatów Muzyki Współczesnej, utworzonych w 2003 przez Niemiecką Radę Muzyczną (Deutscher Musikrat) i festiwal Warszawska Jesień. Warsztaty mają dwa główne cele: po pierwsze, wspierać młodych muzyków zainteresowanych zdobyciem praktyki w specjalnych technikach muzyki współczesnej i oswojeniem się ze współczesnym repertuarem; po drugie, promować wymianę kulturalną i integrację artystyczną między oboma krajami, jak również współpracę z całą muzyczną Europą.

Tematem pierwszych warsztatów w 2003 było spotkanie warszawskiego zespołu Kwartludium z młodymi muzykami niemieckimi. Po wielu dniach prób zespół wystąpił na estradzie Warszawskiej Jesieni pod dyrekcją Rüdigera Bohna w repertuarze polskiej i niemieckiej muzyki współczesnej.

Występ w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego poświęcony był prawykonaniom utworów napisanych specjalnie na tę okazję. Idea pierwszych wykonań utworów młodych kompozytorów z obu krajów była kontynuowana w latach 2006 i 2007 m.in. dzięki zamówieniom radiofonii niemieckiej (Deutschlandfunk). W ten sposób częścią repertuaru zespołu stały się utwory nowe i mało znane.

Dziś jego lista repertuarowa obejmuje dzieła Helmuta Lachenmanna, Wolfganga Rihma, Matthiasa Spahlingera, André Wernera, Iannisa Xenakisa i Witolda Lutosławskiego, a także Joanny Woźny, Aleksandra Szczetyńskiego i Lubawy Sydorenko. 

Po sukcesach na Warszawskiej Jesieni zespół otrzymał zaproszenie na berliński festiwal Ultraschall (styczeń 2005) i międzynarodowe warsztaty kompozytorskie Buckower Begegnungen (2005–09), na których (jako ensemble in residence) pracował nad przygotowaniem prawykonań utworów młodych kompozytorów europejskich. Uzyskany w ciągu pierwszych lat istnienia wysoki poziom zespołu ponownie zwrócił uwagę na Warszawskiej Jesieni, co zaowocowało dalszymi zaproszeniami – do Krakowa i na Kontrasty we Lwowie (2007), na festiwal Milano Musica, w którego ramach zespół wykonał Hymnen Stockhausena (2008), a także na Baltic Sea Festival w Sztokholmie i Tonlagen w Dreźnie (2009). Wiosną 2010 zespół wziął udział w koncercie w ramach Forum Neuer Musik (organizowanego przez radiofonię niemiecką w Kolonii), prezentując utwory młodej generacji kompozytorów z Europy Środkowo-Wschodniej. W czerwcu 2011 wykonał utwory młodych polskich i niemieckich kompozytorów podczas polsko-niemieckiego festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa Sąsiedzi 2.0, organizowanego przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec i Instytut Goethego. Na zaproszenie Akademii Sztuki w Berlinie EWCM zaprezentował w październiku 2011 utwory młodych polskich kompozytorów w ramach projektu „Blickwechsel”. Podczas Warszawskiej Jesieni w 2012 zespół wykonał trzy teatralizowane utwory, m.in. nową wersję Vivarium Manosa Tsangarisa. Koncert był retransmitowany przez Telewizję Polską. W 2013 EWCM obchodził jubileusz 10-lecia powstania i z tej okazji na Warszawskiej Jesieni przedstawił wyjątkowy program, na który składały się cztery utwory młodych kompozytorów: open room in overlapping spaces Matthiasa Ockerta, as in a mirror, darkly Joanny Woźny, Snow Job Annesley Black i Telegraphic Yannisa Kyriakidesa. W sierpniu 2014 zespół po raz pierwszy brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie. W 2015 w czasie prób w unikatowym pod względem architektonicznym Muzeum Sztuki Kolumba w Kolonii muzycy reagowali na różnorodne charakterystyki przestrzeni, rozwijając odpowiadającą im muzyczną dramaturgię. 

Po ożywionej współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie w latach 2013–15, w 2016 i 2017 roku warsztaty odbywały się w Akademii Muzycznej w Łodzi. Oprócz koncertów w Łodzi i w Warszawie EWCM wystąpił gościnnie w Filharmonii Luksemburskiej. W bieżącym roku warsztaty po raz pierwszy odbyły się w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.