Zero Sum
- Hadas Pe’ery

Elektroniczna, fantastyczna eksploracja kobiecości i życia, realnego i idealnego, Palestyny i natury, spokój, rytm i pulsujące uderzenia. 

Hadas Pe’ery