Koczur, Maciej

Urodzony w 1989 roku w Bochni. Doktorant w Katedrze Dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury Pawła Przytockiego. 6 października 2014 roku został laureatem „Małego berła” Fundacji Kultury Polskiej, jego kandydaturę wysunął Jerzy Maksymiuk. W sezonie artystycznym 2013/14 był dyrygentem rezydentem w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Był najmłodszym uczestnikiem IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w 2012 roku. Finalista konkursu na stanowisko asystenta dyrektora artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Alexandra Liebreicha w 2014 roku.

W latach 2008–14 był dyrygentem „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, która pod jego batutą była wielokrotnie nagradzana na międzynarodowych konkursach. Od trzech lat współpracuje z Markiem Chołoniewskim, dyrygując zespołami Orkiestra ElektroNova i Vibrator Ensemble. Jest współzałożycielem i prowadzącym oktet wokalny Oktofonia, który działa w Krakowie od 2011 roku. Na 57. festiwalu Warszawska Jesień reżyserował i był dyrygentem prawykonania teatru muzycznego Pan Kamyczak w krainie dźwięku. Wyprawa na Warszawską Jesień. Spektakl składający się z 12 miniatur muzycznych skomponowanych przez studentów Akademii Muzycznej w Krakowie został doceniony i spotkał się z entuzjazmem publiczności i krytyków. Wspólnie z Grzegorzem Martem artysta realizuje nowatorski projekt eklektyczny, w którym dyrygentura przenika się z malarstwem.