Powrót do:   Utwory
Double Up - Simon Steen-Andersen

to określenie ryzykownej, choć potencjalnie zyskownej strategii inwestycyjnej/hazardowej na giełdzie lub w kasynie, a także bonusu, który dostajemy w barze w czasie tzw. happy hour. W niniejszym utworze muzycznym termin ten obejmuje podobny zakres semantyczny: od „pijanego” i niechlujnego, ale silnie emocjonalnego wspólnego śpiewu aż po bardziej muzyczne pojęcie „potęgi unisona” i potencjalną korzyść płynącą z ponownego interpretowania i przeżycia czegoś poprzez zniekształcanie czy uwypuklanie poszczególnych elementów bądź przedstawienie całości w nowym kontekście. Dwa człony formy dwuczęściowej rozwijają dwa typy linearności na tym samym materiale: linearność banalnej narracji i linearność wewnętrznych jakości muzycznych w identycznie brzmiących migawkach.

Simon Steen-Andersen 

Loading...