Impreza towarzysząca
Wstęp wolny
Powrót do:   Program
23.09 środa
16:00
Austriackie Forum Kultury

Prezentacja książki: Krzysztof Kwiatkowski Mistrz dźwięku i ciszy. Luigi Nono

Pierwsze w języku polskim studium muzyki Luigiego Nona wypełnia jedną z dotkliwych luk w naszej literaturze poświęconej muzyce współczesnej, jako że (nie licząc impresji z wykonań utworów) całość i poszczególne aspekty jego dzieła nie doczekały się do tej pory obszerniejszego potraktowania. Książka Krzysztofa Kwiatkowskiego omawia drogę artystyczną włoskiego kompozytora w kontekście jego biografii oraz estetycznych, filozoficznych i politycznych poglądów.
W celu ukazania charakterystycznych cech języka muzycznego Nona osobne rozdziały poświęcone są wybranym kompozycjom, reprezentatywnym dla trzech okresów, na które zwykle dzieli się jego twórczość (okres serialny, agitacyjny i refleksyjny). Sporo miejsca w książce zajmuje omówienie licznych związków Nona z Polską: spośród wybitnych twórców powojennej awangardy Luigi Nono był tym, który utrzymywał najżywsze związki z polskimi twórcami i innymi przedstawicielami polskiego życia muzycznego.

Książka została wydana przez Wydawnictwo „Krytyki Politycznej” i Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy”.

Organizatorzy: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy”

Loading...