Powrót do:   Wykonawcy
Bojanowicz Magdalena

uczyła się najpierw u Andrzeja Orkisza, w 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli Andrzeja Bauera. Obecnie kontynuuje edukację na studiach II stopnia.

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach w Brukseli, Salzburgu, Pineswangu (Austria), Kronbergu (Niemcy), gdzie pracowała pod okiem takich autorytetów w dziedzinie gry na wiolonczeli, jak Julius Berger, Philippe Muller, Claus Reichardt, Victoria Yagling, Kazimierz Michalik czy Arto Noras.

Była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2001– 08) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czterokrotnie). Uczestniczyła w spotkaniu „Mój talent dla Polski”, zorganizowanym przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2006). Występowała jako solistka m.in. z orkiestrami Filharmonii Narodowej, Rzeszowskiej, Zielonogórskiej, Łódzkiej i Dolnośląskiej pod batutą takich dyrygentów, jak Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Kosek, Michał Nesterowicz oraz Paweł Przytocki.

Jest laureatką I Nagrody w VI Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla młodych wykonawców (2005), I Nagrody na VIII Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria 2006), II Nagrody na LXIX Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Beethovena w Hradcu (Czechy 2010), II Nagrody i dwóch Nagród Specjalnych na VIII Międzynarodowym Konkursie im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2011). Zdobyła także III Nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (2008). Jest również półfinalistką prestiżowych konkursów wiolonczelowych: II Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego Gaspara Cassadó w Tokio (grudzień 2009) oraz XXXVIII Międzynarodowego Konkursu im. Dr. L. Sigalla w Chile (listopad 2011).

Artystka współtworzy warszawską grupę Cellonet, prowadzoną przez Andrzeja Bauera.