Powrót do:   Wykonawcy
Nowak Piotr

w wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na trąbce w Częstochowskiej Szkole Muzycznej w klasie Marka Piątka. Od 2009 jest studentem klasy trąbki Stanisława Dziewiora w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2010 studiował w klasie trąbki Williama Formana w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie. Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych trębaczy. Był wieloletnim stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury RP, jest również laureatem stypendium „Młoda Polska”. Jako muzyk orkiestrowy regularnie współpracuje m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, orkiestrą Aukso oraz zespołem muzyki współczesnej Ostravska Banda.