Powrót do:   Wykonawcy
Merchán-Drążkowska Adelajda

ur. w 1978, jest muzykologiem i twórcą przedstawienia Wax Music. Ukończyła studia muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 r. mieszka w Berlinie, gdzie studiowała skandynawistykę i język portugalski na Uniwersytecie Humboldtów.

Pracowała jako tłumacz języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego, tłumacząc m.in. filmy i wiersze polskich artystów: Piotra Bosackiego i Wojciecha Bąkowskiego. Jest także autorką niemieckich przekładów artykułów załączonych do albumu CD „Walzenaufnahmen aus Südosteuropa” (Nagrania na wałkach z Europy Południowo-Wschodniej, Berlin, 2011).

W roku 2007 otrzymała stypendium fińskiej organizacji rządowej CIMO, a w 2009 r. prezydent Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie przyznał jej stypendium naukowe na przeprowadzenie badań nad kolekcją wałków w Archiwum Fonograficznym w St. Petersburgu.

Adelajda Merchán-Drążkowska jest pracownikiem naukowym Oddziału Etnomuzykologii (dawniej: Berlińskie Archiwum Fonograficzne) Muzeum Etnograficznego w Berlinie. Jej fascynacja historycznymi nagraniami znajdzie odzwierciedlenie w pracy doktorskiej o kolekcji nagrań na wałkach woskowych Juliusza Błoka. Zafrapowana nietrwałością dźwięku uchwyconego na wałkach, stworzyła koncept przedstawienia Wax Music w 2011 r. i wraz z siostrą, pianistką Barbarą Drążkowską, zaprosiła Pawła Mykietyna do współpracy. Światowa premiera Wax Music miała miejsce 24 marca 2013 na festiwalu Ars Musica w Brukseli.