Powrót do:   Wykonawcy
ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ

Co roku powstają dziesiątki tysięcy nowych kompozycji. W tej masie są utwory bardzo dobre, bywają znakomite i zdarzają się genialne. Orkiestra Muzyki Nowej – założona w 1996 roku przez Aleksandra Lasonia – od kilkunastu lat eksploruje ten obszar współczesnej sztuki, poszukując dzieł znaczących dla kultury, interesujących dla odbiorcy, nowatorskich, czasem niesłusznie zapomnianych, które są warte przygotowania, prezentacji publicznej i rejestracji na płytach. Efektem tej aktywności jest ponad 100 prawykonań na krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych, szereg nagrań koncertowych, radiowych i studyjnych. Wiele z tych dzieł ukazało się na kilkunastu CD, otrzymując wysokie oceny i nagrody międzynarodowego środowiska muzycznego: P2-Prize – czyli duńskie Grammy – Nagrodę Radia Duńskiego za 2012 rok, Pizzicato Supersonic Award (Luksemburg), Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO (Paryż, Amsterdam), nominację do nagrody Fryderyk 2003.

Kompetencje wykonawcze zespołu – cenione przez kompozytorów, organizatorów festiwali, promotorów muzyki współczesnej i wydawców płytowych – to efekt współpracy ze znakomitymi dyrygentami, solistami i reżyserami dźwięku oraz odwagi w podejmowaniu artystycznych wyzwań, obejmujących prezentacje wielu arcytrudnych pozycji muzyki XX w. (m.in. Répons i Dérive 2 Pierre’a Bouleza) oraz prawykonania dzieł uważanych czasem za niewykonalne i odrzucanych przez innych artystów.

OMN to również inspirator i organizator wielu przedsięwzięć artystycznych, obejmujących m.in. nagrania i wydania płyt, organizację Festiwali Muzyki Nowej, koncertów promocyjnych oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych z udziałem tancerzy, solistów, wokalistów oraz z wykorzystaniem multimediów i technologii informatycznych.

OMN od szeregu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych, współpracując z czołowymi zespołami muzyki nowej i instytucjami promującymi muzykę współczesną w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

W ramach tych przedsięwzięć były zamawiane dla OMN i przez nią wykonywane utwory kompozytorów z Europy Środkowo-Wschodniej (program: Förderpreis für Polen Fundacji Muzycznej Siemensa w latach 2001–06); nastąpiła wymiana repertuaru z czołowymi zespołami europejskimi muzyki nowej (RE:NEW MUSIC, 2009–10 w ramach Programu Kulturalnego 2007–13), ponadto w 2010 i 2011 roku zespół uczestniczył w programie Instytutu Adama Mickiewicza „Projekt Azja”, którego celem jest zwiększenie obecności kultury polskiej w Azji.

Obecnie OMN bierze udział w projekcie „New Music: New Audiences” (program kulturalny 2007–13), którego celem jest wymiana doświadczeń z europejskimi zespołami i promotorami muzyki współczesnej i budowa strategii poszukiwania nowych odbiorców nowej muzyki.

www.omn.art.pl