Powrót do:   Utwory
Sedimetron (Paweł Hendrich)

Nazwa utworu została utworzona z łacińskiego słowa sedimentum (osad) oraz greckiego metron (miara). Tytuł odnosi się również do procesu sedymentacji, który, ogólnie rzecz ujmując, wiąże się z wytrącaniem osadu. Dzięki temu procesowi powstają skały osadowe, takie jak sól kamienna, węgiel kamienny czy wapień. Badanie przekroju takich skał daje informacje o przemianach ich struktur i jest wykorzystywane w sedymentologii do interpretacji historii geologicznej.

W utworze Sedimetron występuje wiele warstw, które przenikają się wzajemnie, tworząc całość przypominającą skałę osadową w przekroju. Tak jak w skale powoli zmienia się jej skład, barwa, typ faktury, tak w utworze powoli przeobrażany jest materiał dźwiękowy, rytmiczny, modulowana jest intonacja i barwa instrumentów.

Utwór ten jest dedykowany pamięci Andrzeja Chłopeckiego.

Paweł Hendrich