Powrót do:   Utwory
Twenty in Five (Nina Šenk)

Znaczenie tytułu: dwadzieścia lat niepodległości Słowenii (w roku 2011, kiedy rozpoczął się projekt) w pięciu obrazach. Poprosiłam słoweńskich pisarzy i poetów o komentarze do obecnej sytuacji (społecznej, kulturalnej, politycznej...) w Słowenii. Otrzymałam 26 tekstów (wiersze, komentarze, wyjątki z ich opublikowanych utworów), które podzieliłam na pięć działów. Każdy z tych działów (obrazów) przedstawia inny punkt widzenia: początek, pierwsze wrażenie, fakty i krytyka, pesymistyczne spojrzenia na teraźniejszość, spojrzenia w przyszłość.
Nina Šenk