Powrót do:   Komisja programowa
Droba Krzysztof
Teoretyk muzyki, krytyk muzyczny, pedagog związany pracą z macierzystą Akademią Muzyczną w Krakowie.
W latach 1975-1989 zajmował się stworzonymi przez siebie autorskimi festiwalami - ,,Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli, ,,Wrzesień Muzyczny na Zamku" w Baranowie Sandomierskim, ,,Collectanea" w Sandomierzu - uznanymi za jedne z pierwszych przejawów niezależnego życia muzycznego w Polsce w tamtych czasach. To tutaj formowało się młode wówczas pokolenie kompozytorów polskich (,,pokolenie stalowowolskie") i przedstawiana była twórczość niezależnych kompozytorów z ówczesnego ZSRR ze szczególnym akcentem na muzykę litewską.
Od 1989 przewodniczy ze strony polskiej Polsko-Litewskim Konferencjom Muzykologicznym (na przemian w Wilnie i Krakowie, ostatnia w 2010 w Wilnie).
Autor kilkudziesięciu prac (artykuły, eseje) o muzyce współczesnej tłumaczonych na wiele języków. W ramach publikacji warszawskojesiennych wydał: Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia tekstów z lat 1956-2006 (2007), >Chopinspira<. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie (2009).