Powrót do:   Komisja programowa
Bywalec Szymon
ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuje obecnie jako adiunkt. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował grę na oboju u Jerzego Kotyczki.  
Jako stypendysta sieneńskiej Accademia Musicale Chigiana doskonalił swój warsztat dyrygencki w klasie mistrzowskiej Gianluigiego Gelmettiego (2001)  i Lothara Zagroska (2002 – Diploma di Merito). Brał także udział w kursach  mistrzowskich dla dyrygentów, prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Kurta Mazura, Zoltána Peskó i Pierre’a Bouleza.
Jest laureatem pierwszej nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także dwóch nagród pozaregulaminowych (Zofii i Antoniego Witów oraz Prezydenta Miasta Katowic) na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też kilkakrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Katowic. 
Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, którą prowadził podczas wielu festiwali muzyki współczesnej, takich jak: Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Poznańska Wiosna Muzyczna, Melos-Étos w Bratysławie, Aksamitna Kurtyna 2 we Lwowie, Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie, Beijing Modern w Pekinie. 
Ma na swym koncie wiele światowych i polskich prawykonań. Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Symfoniczną w Miszkolcu, Camerata Strumentale „Città di Prato”, Orchestra Filarmonica  Europea, Ensemble Orchestral Contemporain, Melos-Étos Ensemble, NOSPR, orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi w Polsce. 
Obecnie jest dyrektorem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach.  Prowadzi tam również Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego.
Założył też zespół muzyki dawnej Cantus Floridus i pracuje z nim nad repertuarem wokalnym i wokalno-instrumentalnym.