23.09 / Monday

22:30

Majewska / Dałek / ENSEMBLE KOMPOPOLEX / Artistic Group Go Go / Koczur / Niedźwiedź / Ptak
Stulgińska / Løffler / Sotomski

Ticket price: 50 PLN Buy a ticket
Barbara Kinga Majewska soprano
Katarzyna Dałek voice
ENSEMBLE KOMPOPOLEX
Małgorzata Mikulska (guest) flute
Aleksandra Gołaj percussion
Rafał Łuc accordion
Jacek Sotomski electronics, video
Artistic Group Go Go (in Jacek Sotomski's CREDOPOL):
Agata Baumgart direction, visual design
Weronika Murek text, dramaturgy
Jacek Sotomski dramaturgy
Ireneusz Zając costumes
Maciej Koczur conductor
Jakub Niedźwiedź, Krzysztof Ptak sound projection

Agnieszka Stulgińska FMYF ** (Warsaw Autumn and Society of Authors ZAiKS commission)
Simon Løffler b *
Jacek Sotomski CREDOPOL
Simon Løffler H *
Agnieszka Stulgińska OMYM ** (Warsaw Autumn and Society of Authors ZAiKS commission)

Because of explicit content in the work CREDOPOL, only adults above 18 years old are allowed to the concert.

** first performance
* first Polish performance