CHAIN ENSEMBLE

orkiestra kameralna tworzona pod patronatem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Zbiera grupę pełnych energii, kreatywnych muzyków o dużym doświadczeniu, skupionych na pragnieniu tworzenia znaczących muzycznych wydarzeń artystycznych w kraju. Filarem pracy zespołu są działania edukacyjne, realizowane poprzez włączanie do wspólnego muzykowania najzdolniejszej młodzieży i organizację warsztatów muzycznych. Chain Ensemble pracuje również nad stworzeniem nowej formuły koncertu, w której ramach bliższy będzie kontakt wykonawców i publiczności. Zespół adresuje swoje produkcje przede wszystkim do młodej generacji odbiorców, chcąc otworzyć ją na odbiór najnowszej muzyki artystycznej.

Ideą towarzyszącą powstaniu Chain Ensemble było przywrócenie zainteresowania słuchaczy muzyką artystyczną tworzoną obecnie. Słowa „przywrócenie” używamy w sposób świadomy, gdyż zainteresowanie to z wielu powodów zanikło w XX wieku, a programy koncertowe zdominowała muzyka poprzednich epok. Obserwujemy zjawisko utożsamiania muzyki „klasycznej” z muzyką wieków minionych oraz poszukiwania skojarzeń dla hasła „muzyka współczesna” w muzyce rozrywkowej czy wywodzącej się z nurtu amatorskiego. Zjawisko to powodowane jest między innymi brakiem należytego akcentowania wartości i znaczenia muzyki dla rozwoju człowieka na wszystkich szczeblach edukacji. Wychodząc naprzeciw młodym słuchaczom, wykonawcom oraz twórcom, muzycy chcieliby wypełnić powstającą lukę i powołać do życia projekt-zespół, który poprzez wielotorową działalność edukacyjną i koncertową przywróci muzykę naszych czasów szerszemu gronu odbiorców.