Powrót do:   Utwory
„…it conceals within itself…” - Alex Mincek

Utwór ma charakter kołowy: poszczególne bloki pojawiają się naprzemiennie po kilkakroć, a każdy z nich zawiera subtelne bądź ostre przetworzenia materiału muzycznego. W każdym z takich bloków na najniższym strukturalnym poziomie pojawia się ten sam proces – zapętlenie i zaburzenie – tworząc tkankę figur dźwiękowych, które łączą się na niezliczone sposoby.

Alex Mincek 

Loading...