Powrót do:   Wydawnictwa
50 lat Warszawskiej Jesieni
wydawnictwo multimedialne
DVD Warszawska Jesień, Warszawa 2007
50 lat Warszawskiej Jesieni to wydawnictwo multimedialne DVD ukazujące w syntetycznej i atrakcyjnej formie historię festiwalu ,,Warszawska Jesień”. Ma ono uczyć i bawić, dostarczać informacji, a jednocześnie wciągać w multimedialną grę.
Obok informacji o okolicznościach powstania festiwalu w latach pięćdziesiątych, przekrojowych wiadomości o kolejnych edycjach ,,Warszawskich Jesieni” znajdziemy tu historię festiwalu opowiedzianą przez tych, którzy ją tworzyli. Nagrane współcześnie, specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa wypowiedzi Włodzimierza Kotońskiego, Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Meyera, Olgierda Pisarenki i obecnego dyrektora festiwalu Tadeusza Wieleckiego wchodzą w dyskurs z autentycznymi wypowiedziami archiwalnymi. Znajdziemy tu podstawowe informacje o najważniejszych kompozytorach i wykonawcach, którzy przewinęli się przez ,,Warszawską Jesień”, ale także bardzo subiektywną panoramę nurtów muzyki nowej pióra młodego dziennikarza muzycznego – Jana Topolskiego.
Publikację wzbogaca obszerne kalendarium ilustrowane bogato zdjęciami, programami, afiszami i innymi dokumentami, ukazującymi jego historię, tradycję, recepcję i rezonans, galeria zawierająca ponad 200 zdjęć z archiwum Związku Kompozytorów Polskich, nagrania radiowe i telewizyjne – fragmenty historycznych nagrań i  relacji z ,,Warszawskich Jesieni”, wypowiedzi kompozytorów, wykonawców i organizatorów, a także opisy kulis festiwalu – jak działała komisja repertuarowa, jak powstawał program i jak na niego wpływano z zewnątrz (anegdoty, ciekawostki, skandale).
Wszystkie materiały prezentowane są w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

Publikacja dostępna w siedzibie Biura Festiwalu ,,Warszawska Jesień”.