Powrót do:   Komisja programowa
Wołek Krzysztof
ur. w 1976 r., jest kompozytorem, improwizatorem, wykonawcą muzyki elektro nicznej i pedagogiem. Ukończył studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej w Katowicach, a następnie kontynuował naukę w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Swoje zainteresowanie muzyką elektroniczną i multimediami rozwijał, uczestnicząc w kursach dla młodych kompozytorów organizowanych przy współudziale PTMW, STEIM i IRCAM. W 2001 wyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie w zakresie kompozycji i muzyki komputerowej w University of Chicago, gdzie pracował również jako menedżer Studia Muzyki Komputerowej. W 2007 otrzymał tam doktorat z kompozycji i muzyki komputerowej.  Wśród jego najważniejszych nauczycieli należy wymienić Edwarda Bogusławskiego, Louisa Andriessena, Martę Ptaszyńską, Shulamit Ran i Howar da Sandroffa.
W ramach działalności dydaktycznej wykładał kompozycję, muzykę elektroniczną i teorię muzyki na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Columbia College Chicago oraz w University of Chicago. Obecnie pracuje jako nauczyciel kompozycji i dyrektor studiów muzyki komputerowej University of Louisville. Jest również jurorem Grawemeyer Award for Music Composition oraz dyrektorem Festiwalu Muzyki Współczesnej w University of Louisville.  
Jego zaangażowanie w promocję współczesnej muzyki akustycznej, elektroakustycznej i sztuki multimedialnej zaowocowało organizacją corocznych koncertów i projektów, w których współdziałają oprócz muzyków również artyści wizualni i tancerze.
Utwory Krzysztofa Wołka były wykonywane między innymi na takich międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej, jak Warszawska Jesień,  Międzynarodowe Dni Muzyki Współczesnej MTMW, Międzynarodowa Konferencja Muzyki Komputerowej, Audio Art Festiwal, SEAMUS, SPARK i Musica Polonica Nova. Otrzymywał zamówienia od festiwalu Warszawska Jesień, fundacji Siemensa i SCI/ASCAP, jak również granty i stypendia z University of Chicago, University of Louisville, Foundation for Contemporary Arts oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego utwory był wielokrotnie nagradzane; m.in. otrzymał prestiżową nagrodę Concours Internationaux de Musique et d’Art Sonore Élecroacoustiques w Bourges w 2007 za Mobile Variations.
Twórczość Krzysztofa Wołka obejmuje kompozycje akustyczne, elektroakustyczne i muzykę improwizowaną, różnorodne formy instalacji i prace z pogranicza sztuk multimedialnych. Wołek tworzy związki idiosynkratyczne pomiędzy różnorodnymi elementami.  

W a ż n i e j s z e  u t w o r y (od 2002): For Madmen only! na saksofon tenorowy  i fortepian (2002), The Body na duży zespół, dwa soprany i dwa barytony (2003), Bend na zespół kameralny ( 2003), Pusty na skrzypce solo (2004), 4 Drums na cztery  kongi lub darabuki (2004), Mobile Variations na sześcio kanałową taśmę (2005), Changing Lanesna kwartet smyczkowy i taśmę (2005), Eppur si muove na sopran, zespół kameralny, live electronics i wideo (2006),  Fireflies na dwa improwizujące komputery (2008),  Un claro del tiempo na sopran, flet, fortepian i live electronics (2008), Enter the Turtle na dwa improwizujące komputery (2008), Turtles all the way down na dwa improwizujące komputery (2009), Arguro na flet i live electronics (2009), Elements na zespół kameralny i live electronics (2010), Strained Jaws na improwizujący flet i trzy komputery (2010), Improvised Rhizomes na improwizującą wiolonczelę i komputer (2010), Transitivo, instalacja audiowizualna (2010), Spark na wiolonczelę i orkiestrę (2010), Agenda na improwizujący saksofon i komputer (2011), Yamantaka na dwie marimby i taśmę (2011).