63. MFMW Warszawska Jesień

MUZYKA I JĘZYK 
Muzyka jest językiem ale i język niesie własną muzykę. W festiwalowych koncertach oba te żywioły będą przeplatać się na różne sposoby, dotykając kwestii takich jak:

rola słowa w muzyce – słowo wtopione w muzykę i muzyka wtopiona w słowo – język muzyki, muzyka języka – muzyki i języka elementy wspólne – specyfika struktur – gramatyka muzyki, architektura tekstu – podobieństwo funkcji – muzyka a informacja – komunikacja poprzez muzykę – środki przekazu – „mowa” muzyki w perspektywie społecznej – sztuka czasu zarazy: muzyka domowa.

Koncerty, performanse, teatr dźwięku, różne formuły opery, intermedia, improwizacje, formy radiowe (w 95-lecie Polskiego Radia) i internetowe, spotkania, warsztaty kompozytorskie / niemal 50 festiwalowych wydarzeń / polska kompozytorska młoda generacja / postaci specjalne: Mark Andre, François Sarhan, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, François-Bernard Mâche, Peter Ablinger, Joanna Woźny / 50 kompozytorek i kompozytorów, z których 23 po raz pierwszy na Festiwalu, 23 światowe premiery w tym zamówienia Festiwalu / 5 orkiestr, 2 chóry, 9 zespołów, solistki i soliści / radio festiwalowe / 7 miejsc wydarzeń.

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Muzyki Nowej, NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum, NFM Orkiestra Leopoldinum, orkiestra European Workshop for Contemporary Music, Chopin University Big Band, Ensemble Vortex, Ensemble Nikel, Ensemble Garage, Kwadrofonik, ElettroVoce, Electric Primitivo i inni.

Nurt główny, Warszawska Jesień Klubowo, Mała Warszawska Jesień, Warszawska Jesień – konteksty oraz wydarzenia towarzyszące.

W programie tegorocznej Warszawskiej Jesieni relacje muzyki i języka ukażemy m.in.: poprzez słowo w nowej operze François Sarhana; testy reklam wPubs-ReklamenGeorges’a Aperghisa; performans słowno-muzyczny duetu ElettroVoce Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego; matrycę języka w muzyce François-Bernarda Mâche’a, którego badania nad językami i muzyką są bardzo głębokie i dla twórczości tego kompozytora charakterystyczne; fuzję sampli słownych i trans-gatunkowej muzyki autorstwa Juliany Hodkinson w utworze ...can modify completely / in this case / not that it will make any difference..., wspólne frazy nagranego testu i dźwięków fortepianu w utworach Petera Ablingera Voices and Piano, sonorystykę znaków w utworze Marka Andre – cykl riss 1-3; gesty wobec dźwięku w kompozycji Kuby Krzewińskiego Contre No. 2; nawiązania do reportażu w utworze Słowik i kamieńGrażyny Pstrokońskiej-Nawratil; mowę znaków migowych u Marka Applebauma w utworze Aphasia; język i muzykę w relacji do rzeczywistości w koncercie „Formy żeńskie” z utworami Moniki Szpyrki, Żanety Rydzewskiej, Martyny Koseckiej, Anny Sowy i Niny Fukuoki. Dwie wielkie formy chóralno-instrumentalne ze słowami – kluczami o głębokiej istotności, stanowić będą ramy tegorocznej Jesieni. Na koncercie inauguracyjnym wykonany zostanie po raz pierwszy w Polsce utwór Vox humana? Mauricio Kagel, festiwal zakończy Speed of Truth Miroslava Srnki. Będzie na Jesieni dużo więcej o związkach muzyki i języka, ale i utworów bez tego związku. Muzyki dziś powstającej nie sposób sprowadzić bowiem do jednej, nawet fundamentalnej kwestii.

Jerzy Kornowicz
Dyrektor Festiwalu