18.09 / Sunday

11:00

Kołcz / Ociepka
Siwiński
Silent Fish
microopera

Ticket price: 5 zł (child), 15 zł (adult) Buy a ticket
Małgorzata Kołcz, libretto, double bass
Grzegorz Ociepka, direction
Aleksandra Świderek-Żakiewicz, soprano (Mum)
Piotr Pieron, bass (Dad)
Michał Górczyński, clarinet (Son Stefek)
Michał Styczyński, viola (Talking Cat)
Dagny Baczyńska-Kissas, synthesizer, dance / pantomime (Silent Fish)

Jarosław Siwiński Silent Fish ** (microopera, Warsaw Autumn commission)

** first performance