homeprogrambiletybiuroo festiwalumiejsca koncertówsponsorzyarchiwumdownloadnewsgaleria

Paweł Łukaszewski

następny koncert
wszystkie koncerty
imprezy towarzyszące
index kompozytorów
index wykonawcówur. 1968 w Częstochowie, ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli (1992, klasa Andrzeja Wróbla) i kompozycji (1995, klasa Mariana Borkowskiego). Kontynuował edukację w Studium Menedżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom 1994) oraz w Podyplomowym Studium Chórmis-trzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom 1996). Brał udział w Kursie Muzyki Komputerowej w Warszawie (1992) oraz w Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym (1992, 1993), a także w Letnich Kursach Muzyki Współczesnej w Krakowie (pod kierunkiem Bogusława Schaeffera, 1993).
Od 1996 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W 2000 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych
w zakresie kompozycji. W 2003 r. został zaproszony jako visiting professor do Chile.
Był stypendystą m.in. Urzędu Miasta Częstochowy (1991-92), Fundacji im. prof. B. Suchodolskiego (1995), Ministerstwa Kultury i Sztuki (1996) i Stowarzyszenia Autorów zaiks (1996, 1997, 1998, 1999, 2001).
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich: w 1994 - II nagrody na Forum Młodych Kompozytorów
w Krakowie i I nagrody na Konkursie Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie, w 1996 - II nagrody na Konkursie im.
A. Didura w Sanoku, w 1998 - II nagrody na 27. Międzynarodowym Konkursie "Florilege Vocal de Tours"; w 1995 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Częstochowy, a w 1998 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą m.in.: w Anglii, Belgii, na Białorusi,
w Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Islandii, Izraelu, Kanadzie, Korei Południowej, na Litwie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech; zostały zarejestrowane na ponad 30 płytach cd (Acte Préalable, Polskie Nagrania, dux, mtj). Siedem z nich otrzymało nominację do Nagrody "Fryderyk", w tym jedna (I Kwartet smyczkowy, wyk. Kwartet dafO, dux 0142) została uhonorowana tą nagrodą.
W latach 1992-93 Paweł Łukaszewski był sekretarzem Koła Młodych zkp, od 1995 - Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Laboratorium Muzyki Współczesnej, a od roku 2000 - prezesem Stowarzyszenia "Musica Sacra". Zasiada w radzie artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. Konkursu Młodych Kompozytorów "Musica Sacra", którego jest pomysłodawcą i organizatorem. Kieruje też Chórem Kameralnym "Musica Sacra".

Ważniejsze utwory: Dwa preludia na fortepian (1989/1992), W mojej Ojczyźnie - dwie pieśni na głos męski i fortepian (1989/2000), I Litania - do Madonny Treblińskiej na mezzosopran, chór mieszany, dwie trąbki, dzwony i organy (1990), Capriccio for p.p. na skrzypce solo (1991), Quasi sonata na klarnet i fortepian (1991), One week in London na taśmę (1992), Le jeu de l'amour et du hasard na taśmę (muzyka do sztuki Igraszki trafu i miłości Marivaux, 1992), Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian (1992), Arrampicata na orkiestrę (1992), Ave na dwa chóry mieszane
a cappella (1992/2003), Winterreise na orkiestrę smyczkową (1993), Aragena na sopran, wiolonczelę i przetworzenia (1993), The Dusk na taśmę (1993), I Kwartet smyczkowy (1994), Stabat Mater na trzy chóry żeńskie a cappella (1994), Dominum benedicite in aeternum na chór mieszany, orkiestrę instrumentów dętych i perkusję (1994), Vesperae pro defunctis na chór gregoriański, dwa chóry mieszane, organy małe, organy wielkie i orkiestrę (1995), Dwa motety wielkopostne na chór mieszany a cappella (1995), Koncert na organy i orkiestrę smyczkową (1996), Recordationes de Christo moriendo na mezzosopran i orkiestrę kameralną (1996), cykl Beatus vir na chór mieszany a cappella (1996-2003), Gaudium et Spes na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1997), Missa pro Patria na sopran, mezzosopran, chór mieszany, perkusję i orkiestrę instrumentów dętych (1997), Koncert na orkiestrę smyczkową (1997), cykl Antiphonae na chór mieszany a cappella, Jesu Christi prostrationes na chór mieszany a cappella (1999), Souvenir I na organy (1999), Souvenir II na fortepian (1999), II Kwartet smyczkowy (2000), Via Crucis na baryton, tenor, kontratenor, recytatora, chór mieszany i orkiestrę (2000), Dwa motety na Boże Narodzenie na chór żeński a cappella (2000), II Litania - do św. Klemensa na sopran, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2001-02), Trzy modlitwy prawosławne na chór żeński a cappella (2001-03), Elogium - pomordowanym w Katyniu na baryton, wiolonczelę, dzwony i orkiestrę smyczkową (2002), Stadium na fortepian (2002), Haiku, cztery pieśni na sopran i fortepian (2002), Homagge
ą Edith Stein na chór mieszany a cappella (2002), Psalmus 102 na chór mieszany a cappella (2002-03), Gloria Gentis na chór żeński a cappella (2003), Moai na flet solo (2003), III Litania - do Męczenników Międzyrzeckich na sopran, skrzypce, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2003), Exultet na sopran, mezzosopran, chór żeński i orkiestrę (2003), III Kwartet smyczkowy (2004), Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (2004), Salvete flores Martyrum na dwa chóry żeńskie, dwa fortepiany
i perkusję (2004).

II Kwartet smyczkowy, dedykowany Janowi A. Jarnickiemu, powstał
w 2000 r. Prawykonania utworu dokonał Kwartet Jagielloński. Chociaż od I Kwartetu dzieli go sześć lat, to założenia podstawowe obu utworów są zbliżone. Kompozycja pisana techniką nota contra notam stanowi studium pewnych zdarzeń rytmicznych, zachodzących zarówno w częściach skrajnych (szybkich), stanowiących niewątpliwe wyzwanie dla wykonawców, jak i w części środkowej, której materiał dźwiękowy ograniczony jest do jednego czterodźwięku. Ostatnio, wydany przez pwm, utwór znalazł znakomitych wykonawców - Kwartet Smyczkowy "Royal", który to zespół wykonał II Kwartet w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej w Warszawie (2003).