homeprogrambiletybiuroo festiwalumiejsca koncertówsponsorzyarchiwumdownloadnewsgaleria

Sofia Gubajdulina

następny koncert
wszystkie koncerty
imprezy towarzyszące
index kompozytorów
index wykonawcówur. 1931 w Christopolu w Republice Tatarskiej b. zsrr. Studiowała fortepian i kompozycję w konserwatorium w Kazaniu, a następnie
w Konserwatorium Moskiewskim u Mikołaja Piejki (do 1959) i Wissariona Szebalina (studium podyplomowe). Od 1963 r. była kompozytorem niezależnym, mieszkała w Moskwie. W 1992 r. wyemigrowała do Niemiec, osiedlając się w pobliżu Hamburga. Wraz z Wiaczesławem Artiomowem i Wiktorem Suslinem założyła w 1975 r. zespół Astrea, który specjalizował się w improwizacji na rzadkich instrumentach ludowych - rosyjskich, kaukaskich i środkowoazjatyckich. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. w Rzymie (1975 - za Stufen na orkiestrę)
i w Monako (1987), ponadto otrzymała Międzynarodową Nagrodę Fonograficzną im. Kusewickiego (The Koussevitsky International Record Award) za płyty kompaktowe z nagraniami koncertu skrzypcowego Offertorium i Symfonii "Stimmen... verstummen..." (1991), Premio Franco Abbiato, Heidelberg Künstlerinnenpreis (1991), Rosyjską Nagrodę Państwową (1992), Nagrodę Miasta Brunszwik im. Ludwiga Spohra (1995), japońskie Praemium Imperiale (1998) oraz Nagrodę Fundacji Muzycznej Léonie Sonnig w Kopenhadze (1999). W 2002 r. została laureatką prestiżowej Polar Music Prize (Szwecja).
Gubajdulinę uważa się obecnie za jedną z największych osobowości nowej muzyki. O zainteresowaniu jej muzyką świadczy znaczna liczba zamówień, jakie składają u kompozytorki organizacje i instytucje
z całego świata - m.in. bbc, Berliner Festwochen, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, Nowojorska Orkiestra Filharmoniczna, Chicagowska Orkiestra Symfoniczna, Radio France - jak również obfita dyskografia. Gubajdulina ma rozległe zainteresowania literackie - w swej muzyce sięga do poezji antycznej, egipskiej i perskiej,
a także do liryki Mariny Cwietajewej i czuwaskiego poety Giennadija Aigi, którzy są jej duchowo szczególnie bliscy.

Ważniejsze utwory (od 1982): Siedem słów na wiolonczelę, bajan
i smyczki (1982), Hommage ą Marina Tsvetayeva, suita w 5 częściach na chór a cappella do wierszy Mariny Cwietajewej (1984), Quasi Hoquetus na altówkę, fagot (lub wiolonczelę) i fortepian (1984-85), In the Beginning there was Rhythm dla siedmiu perkusistów (1984), Et expecto, sonata na bajan solo (1985), Letter to the Poetess Rimma Dalos na sopran
i wiolonczelę (1985), Stimmen... verstummen..., symfonia w 12 częś-ciach (1986), II Kwartet smyczkowy (1987), III Kwartet smyczkowy (1987), Hommage ą T. S. Eliot na sopran i oktet do tekstu Czterech kwartetów Eliota (1987-91), Witty Waltzing in the Style of Johann Strauss na sopran
i oktet (1987), Dwie pieśni do niemieckiej poezji ludowej na sopran/mezzosopran, flet, klawesyn i wiolonczelę (1988), Trio smyczkowe (1988), Answer without Question, collage na trzy orkiestry (1988), Jauchzt vor Gott na chór mieszany i organy (1989), Pro e contra na wielką orkiestrę (1989), Alleluia na chór mieszany, sopran chłopięcy, organy i wielką orkiestrę (1990), Aus dem Stundenbuch na wiolonczelę, orkiestrę, chór męski i recytatorkę (1991), Even and uneven na siedmiu perkusistów
(w tym jeden grający na klawesynie; 1991), Silenzio, pięć utworów na bajan, skrzypce i wiolonczelę (1991), Can you hear us, Luigi? Look at the dance a simple wooden rattle is performing for you dla sześciu perkusistów (1991), Lauda na alt, tenor, baryton, recytatora, chór mieszany i wielką orkiestrę (1991), Night in Memphis, kantata na mezzosopran, chór męski i orkiestrę kameralną do starożytnych tekstów egipskich (1968/88/92), Tatar Dance na bajan i dwa kontrabasy (1992), Meditation on the Bach chorale "Von deinen Thron tret ich hiermit" (bvw 668) na klawesyn, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (1993), And: The Festivities at their Height na wiolonczelę i orkiestrę (1993), IV Kwartet smyczkowy (1993), ...Early in the morning, right before walking... na trzy
17-strunowe i cztery 13-strunowe japońskie koto (1993), Now Always Snow na zespół kameralny i chór kameralny do wierszy Giennadija Aigi (1993), In Anticipation na kwartet saksofonowy i sześciu perkusistów (1994), Ein Engel... na alt i kontrabas do wiersza Elzy Lasker-Schüler (1994), Aus den Visionen der Hildegard von Bingen na alt (1994), Zeitgestalten na orkiestrę symfoniczną (1994), Muzyka na flet, smyczki i perkusję (1994), Koncert na altówkę i orkiestrę (1996), Quaternion na cztery wiolonczele (1996), Gallows Songs (a 3), 15 utworów na mezzosopran, perkus-ję i kontrabas do wierszy C. Morgensterna (1996), Gallows Songs
(a 5), 14 utworów na mezzosopran, flet, perkusję, bajan i kontrabas do wierszy C. Morgensterna (1996), Sonnengesang na wiolonczelę, chór kameralny i perkusję (1997), Ritorno perpetuo na klawesyn (1997), In the Shadow of the Tree na koto, koto basowe, zheng i orkiestrę (1998), Two Paths (dedicated to Maria and Martha) na dwie altówki solo i orkiestrę (1998), Pasja wg św. Jana na sopran, tenor, baryton, bas, dwa chóry mieszane, organy i wielką orkiestrę (2000), Passion and Resurrection of Jesus Christ according to St. John na sopran, tenor, baryton, bas, dwa chóry mieszane, organy i wielką orkiestrę (2000-01), Risonanza na trzy trąbki, cztery puzony, organy i sześć instrumentów smyczkowych (2001), Reflections on the theme b-a-c-h na kwartet smyczkowy (2002), Mirage: The Dancing Sun na osiem wiolonczel (2002), On the Edge of the Abyss na siedem wiolonczel i dwa wodofony (2002), The Rider on the White Horse na wielką orkiestrę i organy (2002), The Light of the End na wielką orkiestrę (2003), Under the Sign of Scorpio, wariacje na temat sześciu heksachordów, na bajan i wielką orkiestrę (2003), Vervandlung na puzon, kwartet saksofonowy, wiolonczelę, kontrabas
i tam-tam (2004).
Sieben Worte (Siedem słów)
Z szacunkiem i czcią dla bogatej tradycji duchowo-kulturowej podchodziłam do tematu, który podejmowali przede mną Heinrich Schütz i Józef Haydn - do Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu, które znamy z przekazów ewangelicznych.
Dzieło pomyślane jako czysto instrumentalne nie może oczywiście ilustrować tekstu Ewangelii; chodzi raczej o dźwiękowe i instrumentalne gesty. Pod tym względem oba instrumenty solowe - wiolonczela i bajan, ale także orkiestra smyczkowa - dają bogactwo możliwości. Weźmy na przykład przedłużony ton wiolonczeli, przecinany ("krzyżowany") glissandem na sąsiedniej strunie. Na bajanie efekt krzyżowania osiągalny jest specyficznym naciskiem na sąsiedni klawisz. Orkiestra smyczkowa daje możliwość glissandowego przejścia od unisonu do rozszczepienia oktawowego i z powrotem do unisonu (figura krzyża). Gdy smyczek wiolonczeli wędruje poza podstawek, jest to jakby wejście w inny wymiar.
Te instrumentalne metafory tworzą tematyczną podstawę utworu, który rozwija się przez rozłożone na sześć etapów (części) zwiększanie napięcia. Pod koniec części VI (Es ist vollbracht - Dokonało się) następuje załamanie - smyczek gra już przy podstawku. W części VII przekracza go - i tym samym poniekąd granice instrumentu.
Materiał orkiestry smyczkowej przeciwstawia się podstawowej tematyce, przypisanej instrumentom solowym, których partie przypominają charakterem śpiew chóralny. Do dwóch linii tematycznych dołącza trzykrotne powtórzenie pięciotaktowego cytatu z dzieła Heinricha Schütza: melodii do słów Mich dürstet - Pragnę. Ta figura pełni także istotną funkcję formotwórczą.
Dzieło dedykowane jest jego pierwszym wykonawcom, którymi byli dwaj znakomici muzycy z Moskwy: Władimir Toncha i Friedrich Lips; zawdzięczam im liczne inspiracje. W czasie pracy nad utworem odkrywali oni wiele nowych możliwości gry na swoich instrumentach. W przypadku bajanu było to jednoczesne wydobywanie długo wytrzymywanego tonu i glissanda, a także krzyżowanie owego pojedynczego tonu z dwiema równoległymi liniami glissand; na wiolonczeli - cudownie brzmiące, migotliwe akordy, powstające przez wibrację na podwójnych flażoletach. Wszystko to mogło zaistnieć
w utworze dzięki fantazji genialnych muzyków. Jestem im za to głęboko wdzięczna.