Lorent, Leszek

Perkusista, doktor sztuki muzycznej. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie Jeana Geoffroya. W latach 2006–09 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin).

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in. w roku 2003 zajął pierwszą lokatę na Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym we Wrocławiu. W 2008 roku jego nagranie kompozycji Stanisława Moryty Per Uno Solo zdobyło pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie AES w Amsterdamie, a w 2010 Lorent wraz z Maciejem Nerkowskim (Scontri Duo) został laureatem II nagrody na międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie.

Regularnie bierze udział w festiwalach: Warszawska Jesień, Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flâneries musicales w Reims, Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Musica Polonica Nova. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Méditerranée, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Artysta otrzymał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, banku Société Générale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, stypendium Młoda Polska. Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in. Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Tomasza Opałki, Aleksandry Gryki. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej. Jest autorem książek naukowych – Szkice perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych wybranych twórców (wyd. Cultura Animi, 2014), oraz Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza (wyd. Cultura Animi, 2015). W kręgu jego naukowych dociekań znajduje się filozofia muzyki, muzyka stochastyczna Iannisa Xenakisa, zagadnienia polskiego sonoryzmu. W 2015 roku artysta został uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za osiągnięcia naukowe. Obecnie jest adiunktem macierzystej uczelni, gdzie współtworzy Studium Muzyki Nowej. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” Polskiej Akademii Nauk oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. Do tej pory ukazały się dwie płyty artysty: Eidos, zawierająca dzieła Dariusza Przybylskiego, Miłosza Bembinowa, Ignacego Zalewskiego i Iannisa Xenakisa (For Tune, 2013) oraz Kundalini. Lorent plays Błażewicz (Requiem Records, 2015). Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów #ART oraz Stowarzyszenia Artystów Euforis.