Muzyka sfer

Instalacja składa się z kilku obiektów w formie piłek, które wydają dźwięki pod wpływem uderzania, odbijania. Każdy z obiektów zawiera odpowiednio zabezpieczone elementy elektroniczne – czujniki ruchu/pozycji (akcelerometr) oraz nadajnik bezprzewodowy, pozwalające na przesyłanie informacji o położeniu i ruchu obiektów do komputera z oprogramowaniem generującym dźwięki. Dźwięk może mieć różną formę, od prostego odwzorowania (ściskanie piłek wywołuje efekt jak przy odkręcaniu gałki filtra w syntezatorze, odbijanie wywołuje kreskówkowe sprężynujące dźwięki) do bardziej złożonych, w których odpowiednie obracanie i poruszanie piłkami pozwala na tworzenie struktur muzycznych. W tym przypadku każdy z obiektów może odpowiadać za brzmienie jednego instrumentu; odgrywana może być sekwencja, w której dźwięki instrumentów są zsynchronizowane rytmicznie, a ich wysokości i wartości rytmiczne zależą od dynamiki ruchu piłek. Dźwięk odtwarzany jest z głośników podłączonych do komputera.