HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Adam Zdunikowski

ur. 1966 w Warszawie. Kontakty z muzyką rozpoczął w wieku siedmiu lat, śpiewając w warszawskim chórze chłopięcym Lutnia. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie Romana Węgrzyna (1991). W 1992 r. został laureatem III nagrody na I Konkursie Wokalnym im. Stanisława Mo-niuszki w Warszawie, a w 1995 – finalistą Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Belvedere” w Wiedniu. W 1990 r. podjął współ-pracę z Warszawską Operą Kame-ralną, która zaowocowała udziałem w Festiwalach Mozartowskich w latach 1990, 1991, 1996 i 1998.
Występował również na Festi-walu Mozartowskim w Zielonej Górze (1991), Festiwalu Moniusz-kowskim w Kudowie Zdroju (1991), Tygodniu Talentów w Tarnowie (1992), Międzynarodowym Festi-walu Wratislavia Cantans (1995), Festiwalu Operowym w Bydgosz-czy (1994 i 1996), Międzynardowych Spotkaniach Muzycznych Wschód--Zachód w Zielonej Górze (1996), Festiwalu Operowym w Krakowie (1997, 1998), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Sztuki w Bej-rucie (1999).
W 1991 r. został solistą Teatru Wielkiego w Warszawie, konsekwentnie poszerzając swój repertuar – obecnie obejmuje on 35 partii ope-rowych. W ostatnich latach na scenie Opery Narodowej wystąpił
w partiach Pasterza w Królu Rogerze Szymanowskiego, Leńskiego w Onieginie Czajkowskiego, Don Ottavia w Don Giovannim Mozarta, Pruniera w La rondine Pucciniego oraz Narrabotha w Salome Straussa.
Do bardziej znaczących wydarzeń w jego karierze artystycznej w ostatnich latach zaliczyć należy również udział w europej-skim prawykonaniu Psalmów Jerozolimskich Noama Sheriffa pod dyrekcją kompozytora (1996).
Począwszy od 1992 r. artysta współpracuje regularnie z teatrami operowymi w Bydgoszczy, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. W 1996 r. nawiązał współpracę z hamburską Staatsoper, śpiewając Ferranda w Cosď fan tutte Mozarta. Z zespołem tym odbył tournée po Japonii (maj 1996). Współpracował również z Teatrem Narodowym w Pradze, występując w przedstawieniach Cyrulika sewilskiego Rossiniego i Czarodziejskiego fletu Mozarta (1998/99). Artysta ma bogaty repertuar oratoryjno-kantatowy (około 30 tytułów), z którym występował m.in. w Filharmoniach: Białostoc-kiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, Szcze-cińskiej, Wrocławskiej, Zielo-nogórskiej oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie.