HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Władimir Baidow

kierownik artystyczny zespołu Classic-Avantgarde, urodził się w 1956 r. w Witebsku, kształcił w miejscowej szkole muzycznej (wiolonczela i kontrabas), a następnie w Białoruskiej Akademii Muzycznej (dyplom 1982; do 1985 – asystentura).
W 1987 r. zdobył III nagrodę na III Wszechzwiązkowym Konkursie Gry na Kontrabasie, a w 1988 –
I nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Gry na Kontrabasie w Kiszyniowie. Dyrygenturą zainteresował się w czasie studiów w Akademii.
W latach 1980–1990 Baidow był solistą Białoruskiej Państwowej Orkiestry Kameralnej i wraz z nią brał udział w międzynarodowych festiwalach w Bratysławie, Pradze, Sofii, Budapeszcie, Lublanie, Helsinkach, Oslo.
W 1989 r. zorganizował Zespół Solistów Classic-Avantgarde i od tego czasu jest jego stałym dyrygentem. W 1990 zainicjował Międzynarodowy Festiwal im. Sollertyńskiego w Witebsku. Od 1982 r. jest profesorem w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, od 2001 r. pełni funkcję doradcy artystycznego Państwowej Orkiestry Kameral-nej Białorusi.
Wielokrotnie prowadził koncerty symfoniczne, m. in. w Mińsku (Filharmonia Białoruska), orkiestr w Rostowie, Saratowie, Astrachaniu i Kisłowodsku.