HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

IRCAM


IRCAM - institut de recherche et coordination acoustique  musique.
Założony w 1969 r. przez Pierre’a Bouleza i związany z Centre Pompidou, jest instytutem poświęconym badaniom nad muzyką i tworzeniem. Od 2002 r. dyrektorem Instytutu jest filozof Bernard Stiegler.
Działając pod auspicjami Minis-terstwa Kultury i Komunikacji, ircam jest miejscem spotkań nau-kowców i kompozytorów i wspiera ich wspólne badania nad innowacyjnymi formami tworzenia muzyki.
badania
ircam prowadzi fundamentalne badania nad możliwościami wykorzystania matematyki, akustyki i wiedzy komputerowej w tworzeniu muzyki. Tego typu działalność pociąga za sobą regularną wymianę z uniwersytetami i międzynarodowymi centrami badawczymi. Poza rozwojem narzędzi oprogramowania i „materiału” muzycznego dostępnego kompozytorom, praca badawcza prowadzona jest na wielu różnych polach, często z uwzględnieniem świata industrialnego: sieci, telefonii, samochodów...
Dzięki Forum Online muzycy
i technicy pracujący poza instytutem mogą mieć dostęp do programów rozwijanych przez ircam.
kreacja
Studia Instytutu regularnie zapraszają kompozytorów na staże badawcze (tzw. composer-in-
-research), aby rozwijali własną pracę twórczą wspólnie z naukowcami. W rezultacie co roku powstaje około dziesięciu nowych utworów – repertuar, który jest następnie
prezentowany publicznie podczas dorocznych koncertów ircam
lub w ramach międzynarodowych tournées.
edukacja
ircam oferuje kilka programów edukacyjnych, w tym Masters in Science and Technology oraz jednoroczny Cursus Program, bazujący na kompozycji i muzyce komputerowej, przeznaczony dla wybranych dziesięciu młodych kompozytorów ze świata. Ostatnio zainicjowany Post-Cursus przewiduje bardziej długofalową formę współpracy z tymi młodymi muzykami. Liczne warsztaty, konferencje
i debaty są otwarte dla publiczności. W uzupełnieniu nauczania badacze i studenci mają do dyspozycji bibliotekę multimedialną ze zbiorami dzieł muzyki XX wieku.
i jeszcze dwie atrakcje
Co roku w czerwcu ircam organizuje własny festiwal Agora, trwający ponad dwa tygodnie i łączący twórczość muzyczną z innymi dyscyplinami sztuki.
Wywodząca się z lat poprzednich Międzynarodowa Konwencja Technologii Muzycznych Reso-
nances skupia uwagę na aktualnym stanie muzycznej ewolucji oraz dokonaniach artystyczno-indus-trialnych. Jako miejsce wymiany
i podstawowy teren spotkań środowiska naukowego, wydarzenie to obejmuje również tzw. Open-house Weekend, z koncertami, warsztatami, wykładami i instalac-jami otwartymi dla szerokiej publiczności.
ircam
1, place Igor Stravinsky
75004 Paris
tel. 00 33 (0) 1 44 78 48 43
fax. 00 33 (0) 1 44 78 48 06
www.ircam.fr