HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Krzysztof Meyer

ur. 1943 w Krakowie. Studiował kompozycję w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej: początkowo w klasie Stanisława Wiechowicza, a po jego śmierci - u Krzysztofa Pendereckiego.
W latach 1964, 1966 i 1968 odbywał uzupełniające studia z kompozycji i gry na fortepianie u Nadii Boulanger w Paryżu.
W latach 1966-87 nauczał w Akademii Muzycznej w Krakowie, pełniąc również obowiązki prorektora tej uczelni (1972-75) oraz kierownika Katedry Teorii Muzyki (1975-87). Od 1987 r. jest profesorem kompozycji w Hochschule für Musik w Kolonii. Prowadził wykłady z zakresu problematyki muzyki współczesnej w wielu krajach.
Jest autorem monografii Dymitr Szostakowicz i jego czasy (Warszawa 1999, przetłumaczonej na kilka języków, m.in. na rosyjski), a także (wraz z D. Gwizdalanką) dwutomowej pracy Witold Lutosławski. Droga do dojrzałości i Droga do mistrzostwa (Kraków 2003 i 2004).
W latach 1985-89 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Jest członkiem Akademie der Künste w Mannheimie. W sezonie 1991/92 był kompozytorem-rezydentem w Filharmonii Kolońskiej, a w roku 1996 - na festiwalu w Seattle.
Za swoje utwory otrzymał wiele krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. I nagrodę na Konkursie im. G. Fitelberga (1968) za III Symfonię, Grand Prix księcia Pierre de Monaco (1970) za operę Cyberiada, I nagrodę na Konkursie im. K. Szymanowskiego (1974) za IV Symfonię, dwukrotnie - rekomendacje na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu (1970 za II Kwartet smyczkowy; 1976 za III Kwartet smyczkowy). Jest też laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1975), Medalu Rządu Brazylijskiego (1975), Nagrody im. Herdera (1984), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1992), Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego (1993) oraz Nagrody im. Stamitza (1996).

Ważniejsze utwory: (od 1980): Kwartety smyczkowe VI-XI (1981, 1985, 1985, 1989, 1994, 2001), VI Symfonia (1982), II Koncert fletowy (1983),
II Koncert skrzypcowy (1996), Koncerty wiolonczelowe II i III (1984, 1995), Gracze - dokończenie opery Szostakowicza wg M. Gogola pod tym samym tytułem (1981), Trio fortepianowe (1981), Canzona na wiolonczelę i fortepian (1981), Hommage ą Johannes Brahms na orkiestrę (1982), Sonata na wiolonczelę i fortepian (1983), Koncert na harfę i wiolonczelę (1984), Kwintet klarnetowy (1986), Musica incrostata na orkiestrę (1988), Wieliczalnaja na chór a cappella (1988), Klonowi bracia - opera dziecięca wg B. Szwarca (1989), Koncert fortepianowy (1989), Kwintet fortepianowy (1991), Koncert na saksofon (1992), Trio smyczkowe (1993), Misterioso na skrzypce i fortepian (1994), Msza na chór mieszany i orkiestrę (1996), Muzyka pożegnalna na orkiestrę (1997), Trio klarnetowe (1998), oratorium Stworzenie świata (1999), Capriccio interrotto na skrzypce i fortepian (2000), Impromptu multicolore na dwa fortepiany (2000), Cinque colori na flet, skrzypce, wiolonczelę, perkusję i fortepian (2001), Koncert klarnetowy (2001), Trio na obój, fagot i fortepian (2002), Symfonia czasu przemijającego (2002-03), Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 2 (2003-04), Duetti concertanti per fagotto e pianoforte (2004), Metamorfozy na saksofon i fortepian (2004), XII Kwartet smyczkowy (2004-05).

I Kwartet smyczkowy, napisany w r. 1963, trwa ca. 13 min. Materiałem części pierwszej są długie płaszczyzny dźwiękowe złożone z plam brzmieniowych albo jednych i tych samych dźwięków powtarzanych w możliwie jak najszybszych wartościach. Na tle płaszczyzn, które rzadko obejmują wszystkie cztery instrumenty, pojawiają się pojedyncze, odległe między sobą w czasie punkty, decydujące o przebiegu energetyczno-wyrazowym tej części. Część druga jest antytezą pierwszej: na tle odległych od siebie w czasie punktów dźwiękowych pojawiają się długie nuty mające znaczenie kolorystyczne. W przeciwieństwie do części pierwszej, dynamika nie operuje tu płaszczyznami - stąd liczne sforzata, ciągłe kontrasty między pp i ff. Część trzecia jest podsumowaniem i syntezą dwóch pierwszych. Jej założenia formalne są kontynuacją problemów, poruszonych po raz pierwszy w II Sonacie fortepianowej. Prawykonanie utworu odbyło się na IX Warszawskiej Jesieni, 26 września 1965 r., grał nie istniejący już dzisiaj Kwartet Warsztatu Muzycznego (Stanisław Kawalla, Maria Brylanka, Artur Paciorkiewicz i Janina Chyła).

Krzysztof Meyer