HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Krzysztof Knittel

ur. 1947 w Warszawie, studiował w pwsm (obecnie Akademia Mu-zyczna) w Warszawie reżyserię dźwięku i kompozycję u Tadeusza Bairda, Andrzeja Dobrowolskiego i Włodzimierza Kotońskiego; muzykę komputerową pod kierunkiem Lejarena Hillera. Ukończył kurs programowania, zorganizowany przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk (1973-74). Od 1973 r. współpracuje ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia. W 1974 i 1976 uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadcie. W 1978 r. pracował w The Center of the Creative and Performing Arts (suny)
w Buffalo. Komponuje utwory orkiestrowe, chóralne, kameralne, pisze muzykę dla baletu, realizuje utwory komputerowe, elektroakustycz-ne, tworzy instalacje dźwiękowe, uprawia performance, grywa również w zespołach muzyki improwizowanej. Współzałożyciel grup kompozytorskich: kew (1973-75), Cytula Tyfun da Bamba Orkiester (1981), Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej (1982-84), Light from Poland (1985-87), Pociąg Towarowy (od 1986), Studio ch&k (od 1989), European Improvisation Orchestra (1996-98), ch&k&k (od 1999), Ka-walerowie Błotni (od 2004). Jako kompozytor i wykonawca swoich utworów koncertował w większości krajów europejskich, w krajach Azji, Ameryki Północnej i Południowej (m.in. koncerty monograficzne w Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Rosji, na Ukrainie i na Węgrzech).
W 1981 r. pracował w Komisji Kultury Solidarności regionu Mazowsze, współtworzył Koło Twórców Niezależnych, w okresie stanu wojennego działał w środowiskach kultury niezależnej. Po 1989 r. jako dziennikarz i krytyk współpracował z "Tygodnikiem Literackim", "Ruchem Muzycznym", magazynem muzycznym "Studio" i z działem muzycznym Telewizji Polskiej. Był wiceprezesem ptmw (1989-92), współtworzył festiwal Audio-Art (od 1992) w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, był dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (1995-98), wiceprezesem (1995-99) i prezesem (1999-2003) Związku Kompozytorów Polskich. Od 2000 r. jest wiceprezesem Polskiej Rady Muzycznej. Od 2001 wykłada w Aka-demii Muzycznej w Łodzi. Od 2003 jest członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej i członkiem Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta".
Otrzymał Nagrodę Solidarności (1985), Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida (2003) i Związku Kompozytorów Polskich (2003). W 1998 r. został nagrodzony przez nowojorską Foundation for Contemporary Performance Arts.

Ważniejsze utwory (od 1990): Granice niczego na głosy, syntezator i komputer (1990), Histoire III na klawesyn i taśmę (1990), niskie dźwięki na różne instrumenty i taśmę (1979-91), człowiek-natura, 16 komputerowych grafik muzycznych (1991), Homage to Charles Ives na flet, obój, klarnet, fagot, fortepian, perkusję, altówkę i kontrabas (1992), 14 wariacji Piotra Bikonta
i Krzysztofa Knittla na temat 14 wariacji Edwina Morana na temat 14 słów Johna Cage'a na głosy i intsrumenty (1992), instant reactions na głos, instrumenty i syntezator (1992), Negev na głos, instrumenty perkusyjne i syntezator (1993), Szatan w Goraju, balet wg I. B. Singera (1993), Between na fortepian i taśmę (1993), Nogi, instalacja (1993), Przejście, instalacja (1994), Rzeźba radiowa, instalacja (1994), Sonaty da camera nr 1-11 na głos, instrumenty, syntezator i sampler (1994-2002), Der Erwählte, balet do libretta M. Wort-mana wg T. Manna (1995), Raum der Begegnung, instalacja (1995), Pamięci Barbary Zbrożyny na syntezator i sampler (1997), surface en rotation na taśmę (1997), Przebudzenia, balet do libretta P. Bikonta wg O. Sachsa (1998), The HeartPiece - Double Opera, opera kameralna wg H. Müllera (z Johnem Kingiem; 1999), Z głębokości wołam do Ciebie, Panie… (psalmy) na chór mie-szany i dźwięki elektroniczne (2000), El maale rahamim na chór i orkies-trę symfoniczną (2001), Spiegelverkehrte Reise, śpiewogra do libretta
P. Bikonta (2001), Pieśni Norwidowe na sopran i fortepian (2001), Trio na dowolne instrumenty melodyczne (2001), Dotykać (węża od środka), instalacja (2003), Live from cnn na puzon, głos, syntezator i taśmę (2003), Cyrk przyjechał! na sopran, flet, wiolonczelę, fortepian, fortepian preparowany i tancerkę (2003), Trio V2R na klarnet, skrzypce, fortepian
i dźwięki elektroniczne (2003), Męka Pańska według Św. Mateusza (2004), Pamiętnik z Powstania Warszaw-skiego (2004), …w przeciwną stronę…, muzyka elektroniczna (2004), Koncert na klawesyn i orkiestrę (2004), Sonaty da camera nr 12-14 (2004-05), Vagante na solistów, orkiestrę i taśmę (2005).

Filmy nieme z muzyką na żywo (zespołu Pociąg Towarowy): Schatten, reż. Arthur Robison, 1923/1994, Orlaks Hände, reż. Robert Wiene, 1924/1996, Faust, reż. Friedrich Wilhelm Murnau, 1926/1999, Aelita, reż. Jakow Protazanow, 1924/2000, Eden, reż. Andrzej Czeczot, 2001.

Vagante
Włoski przymiotnik "vagante" oznacza "wędrujący", "wałęsający się", "błąkający się" i oddaje charakter i sens tej przestrzennej kompozycji,
w której soliści i orkiestra są ustawieni wokół słuchaczy, głośniki nad ich głowami tworzą gigantyczną elipsę, zaś najistotniejszym tematem utworu jest wędrowanie dźwięku - pomiędzy głośnikami, od solisty do solisty, od jednej do drugiej grupy instrumentów. Dźwięki wędrują po trajektoriach przypominających czasami symetryczne formy mandali, których rysunki wynikają z przecinania się różnego kształtu linii łączących 12 punktów równomiernie rozmieszczonych na okręgu jak godziny na tarczy zegara. Tej wędrówce przyporządkowana jest większość pozo-stałych parametrów muzycznych, takich jak wysokości dźwięków, rejestry, czas trwania, rytmy, artykulacja - o nich w wielu miejscach partytury decydują zresztą algorytmy oparte na wyborach losowych. Te pro-babilistyczne decyzje zależą jednak od skomponowanej w pełni partytury ruchu dźwięków w przestrzeni. Instrumenty solowe to klarnet + klarnet basowy, skrzypce, perkusja (głównie marimba) oraz fortepian - wchodzą one w skład warszawsko-gdańskiego zespołu Kwartludium. Utwór powstał dla tego zespołu, jak również dla Polskiej Orkiestry Radiowej oraz dyrygenta Daniela Gazona. W realizacji partii elektroni-cznej, odtwarzanej z wielokanałowej taśmy, pomagał mi Jacek Partyka. Towarzysząca utworowi projekcja video jest autorstwa Miłosza Łuczyń-skiego. Planowany czas trwania utworu - około 18 minut.

Krzysztof Knittel