HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Jarosław Kapuściński

ur. 1964 w Warszawie. Jest artystą intermedialnym, kompozytorem
i pianistą. Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warsza-wie oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (ucsd). W róż-nych okresach życia mieszkał rownież w Dżakarcie, Paryżu i Montrealu.
Jest laureatem nagród na szeregu festiwali, m.in. unesco Film sur l'art w Paryżu (1992), VideoArt w Locarno (1992,1993), Festival of New Cinema and New Media w Montrealu (2000). Jego prace pokazywane były w wielu różnych kontekstach, od festiwali muzycznych i sal koncertowych (m.in. Dni Muzyki w Lerchenborgu w Danii, De Ijsbreker w Amsterdamie, Musik der Jahrhunderte w Stuttgarcie, International Computer Music Conference w Tesalonikach, National Art Centre
w Ottawie) przez festiwale wideo, animacji i nowych mediów (m.in. Tokyo Video Festival, VideoFest Berlin, fipa Cannes, Animated Film Festival w Annecy, wro Media Art Biennale) po muzea sztuki współ-czesnej (m.in. moma w Nowym Jorku, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Palais de Tokyo i Centre Pompidou
w Paryżu, Musée d'art contemporain de Montréal).
Jako wykładowca był gościem licznych uniwersytetów, w tym Kon-serwatorium Królewskiego w Hadze, Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio, Katolickiego Uniwersytetu w Porto, Uni-wesytetu McGill w Montrealu oraz University of Southern California
w Los Angeles. Obecnie wykłada w Konserwatorium Muzycznym University of the Pacific w Stockton w Kalifornii.

Ważniejsze utwory: Impromptu na taśmę (1986), Jatayu na fortepian
i taśmę (1987), Sonata in the Woods dla śpiewającego wiolonczelisty (1988), Msza na sopran, alt i zespół kameralny (1989), Chagalliana na skrzypce, syntezator i taśmę (1990), Szkice afektywne na orkiestrę (1991), Mondrian Variations, wideo (1992), Szklanka wody na amplifikowany flet, szklankę wody i projekcję wideo (1993), Catch the Tiger! na fortepian i projekcję wideo (1993), Square One na kongę, głos Marilyn Monroe i projekcję wideo (1994), Japatul na bęben i projekcję wideo (1995), Mudry wideo (1996), Preludes in magical time na skrzypce i taśmę do filmu animowanego Sary Petty (1999), 3/78 na skrzypce, fortepian
i taśmę do filmu animowanego Larriego Cuby (1999), Two Space na for-tepian i taśmę do filmu animowanego Larriego Cuby (1999), Yours na fortepian i komputerową projekcję (2000), Catch the Tiger! 2.0 na fortepian i komputerową projekcję (2001), The Point Is..., perfor-mance/wykład na fortepian i projekcję komputerową (2002), 5 scen rodzajowych, performance/instalacja we współpracy z Artificiel (2003), Koan na fortepian i projekcję komputerową (2004), Enso, koncert na perkusję, projekcję komputerową i orkiestrę (2005).

Enso jest jednym z podstawowych tematów kaligrafii japońskiego zen. Enso to okrąg namalowany jednym pociągnięciem pędzla. Tradycyjnie obrazy z Enso zawierają również kaligrafowany komentarz mnicha, który dane Enso namalował. Enso jest uniwersalnym symbolem całości i pełni, cyklicznej natury istnienia. Wyrażać może ciągłość życia w przestrzeni czasu. Nie ma ono jednak ustalonego, skończonego, czy statycznego znaczenia. Na przykład mnich Nantem-bo (1839-1925) skomentował swoje Enso słowami: "Rodzimy się
w wirującym kręgu życia. Ludzkie serce powinniśmy również utrzymy-wać pełnym jak okrąg". Inny mnich Kankei Jomin (1876-1934) dopisał do swojego: "Przebudź umysł, ale nie pozwól, by się gdziekolwiek zatrzymał!"
Niedługo po rozpoczęciu pracy nad utworem uświadomiłem sobie jego zbieżność w wielu aspektach z malowaniem Enso. Moim zamie-rzeniem była duża, zamknięta w sobie forma i intensywny, choć prosty ruch na najniższym poziomie formalnym, który uczyni namacalną żywą fakturę i materię. Chciałem, jeśli to możliwe, obyć się bez tematycznych motywów czy fraz melodycznych, które by pozostawały w pamięci i powstrzymywały myśli. Chciałem ograniczyć się do wirowania w małej i dużej skali. Pociągała mnie eksploracja paradoksu jednoczesności ruchu i bezruchu, a szczególnie to, jak można go doświadczyć w muzyce i obrazie, zarówno niezwykle szybkim, jak i niezwykle powolnym. Moje Enso jest o ruchu jako takim, o stanie przejściowym. Jest ono również o potrzebie i niemożności zatrzymania się.
Enso powstało na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień z myślą
o Stevenie Schicku jako wykonawcy partii solowej. Czas trwania: ca. 20 min.

Jarosław Kapuściński