HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Aszot Zograbian

 ur. 1945 w Erewaniu, ukończył w 1972 r. Państwowe Konserwatorium im. Komitasa w stolicy Armenii, a od 1980 r. jest profesorem tej uczelni.
Jego utwory wykonywane były w Armenii, na Białorusi, w Belgii, w Cze-chach, Francji, Gruzji, Niemczech, Rosji, Słowacji, Stanach Zjedno-czonych, Szwajcarii i we Włoszech. Wśród interpretatorów należy wymienić Ensemble 2e2m, Kronos Quartet, Kijowską Orkiestrę Kame-ralną, Moscow Contemporary Music Ensemble pod dyr. Aleksieja Winogradowa i takich dyrygentów, jak Paul Méfano, Zawen Warda-nian i in.

Ważniejsze utwory: Boomerang Games No. 1 na flet, obój, klarnet, kwartet smyczkowy i fortepian (1973), Boomerang Games No. 2 na flet, obój, klarnet, kwartet smyczkowy, fortepian i perkusję (1975), Septet na dwa flety, dwa oboje, dwa klarnety i fortepian (1976), II Sonata wiolonczelowa (1978), Sonata fortepianowa (1979), Koncert - Elegia na orkiestrę kame-ralną (1980), Serenada dla 13 solistów (1985), Hommage ą Metsarents na kwartet smyczkowy, sześć instrumentów dętych drewnianych i orkiestrę smyczkową (1986), Evening Songs na mezzosopran i fortepian (1987), Chant Matinal na kwintet dęty (1988), Parable na 13 instrumentów (1992), Ritual na trzy flety (1993), An der Knaben Elis na mezzosopran, klarnet, wiolonczelę i fortepian do tekstu G. Trakla (1994), New Taghs na mezzo-sopran, dwoje skrzypiec, wiolonczelę i fortepian, I Kwartet smyczkowy "Narcissus" (1996), Lux fulgebit na mezzosopran i 12 instrumentów, tekst - Psalm 92.1 (1997), II Kwartet smyczkowy "For Kronos" (1998), Knots na organy (2000), Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2002) .

Lux fulgebit na mezzosopran i zespół instrumentalny, chociaż oparty na łacińskim tekście psalmowym (Ps. 92.1), odwołuje się do średniowiecznej ormiańskiej praktyki muzycznej ("Tagher"). Język muzycz-ny, mimo odniesień do Weberna, jest indywidualny, a dominującą rolę pełni w nim zupełnie różna od europejskiej logika formy i reguły fonetyczne.

Aszot Zograbian