HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Eugeniusz Popławski

 ur. 1959 w Porozowie koło Świsłoczy. Kształcił się w Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku, w klasie kompozycji pod kierunkiem I. Łuczanoka i D. Smolskiego (dyplom 1986). Studia podyplomowe odbył w Konserwatorium w Petersburgu u S. Słonimskiego oraz na kursach mistrzowskich T. de Leeuwa. W 1991 r. był inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Mińsku, który jako biennale odbywał się do 1995. W latach 1997-99 w ramach stypendium rządu polskiego przebywał w Gdańsku i w Krakowie.
W gdańskiej Akademii Muzycznej pracował nad utworem orkiestrowym Barbara Radziwiłłówna. Pobyt w Akademii Muzycznej w Krakowie wykorzystał na współpracę ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej.
Na krajowym konkursie kompozytorskim im. F. Skaryny w Mińsku otrzymał w 1991 r. II nagrodę za symfonię Lux aeterna; prawykonanie tego utworu odbyło się 1997 r. w czasie obchodów 1000-lecia Gdańska. Podczas X Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (1998) na koncercie "Nowa muzyka Białorusi" wykonano jego Sonatę na altówkę
i fortepian. W programie tego festiwalu w 1999 znalazła się jego symfonia Dea Luna. Na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Jihlava-2000 w Pradze kompozycja Popławskiego Pogoda późnej już jesieni do wierszy L. Staffa otrzymała II nagrodę w kategorii utworów na chór kameralny.
Popławski żywo interesuje się historią życia muzycznego na Białorusi. W 1992 r. został członkiem zespołu badawczego Kapeli Białoruskiej, którego celem było poszukiwanie, studiowanie i wprowadzanie do praktyki wykonawczej rodzimej muzyki dawnej. W rezultacie intensyw-nej kwerendy w bibliotekach Londynu, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska i Sankt Petersburga, Popławski zgromadził materiały, które umożliwiły zorganizowanie dorocznego festiwalu tej muzyki. Podjął też ciekawą próbę odtworzenia teatru Urszuli Radziwiłłowej: napisał scenariusz do baletu Teahonia, stanowiącego syntezę tańca, akcji dramatycznej, śpiewu i muzyki. Ta sama idea zainspirowała go do napi-sania baletu Polonez z muzyką M. K. Ogińskiego, wystawionego w 1995 r. i pokazanego także w Polsce.
Uczestniczył w letnich kursach Acanthes 2000/ircam w Krakowie. Na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień skomponował utwór na zes-pół instrumentalny Light on the Path, wykonany po raz pierwszy przez zespół solistów Classic-Avantgarde pod dyr. W. Baidowa w 2000 r.
W 2002 r. Eugeniusz Popławski uzyskał stypendium rządu polskiego na pracę w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w War-szawie.

Ważniejsze utwory (od 1990): Lux aeterna, symfonia na tenor, chór mie-szany i orkiestrę, do słów L. Emilita (1990), Dusza maja, cykl wokalny na baryton, flet i fortepian do słów M. Bahdanowicza (1990), Porazawa, szkice na orkiestrę (1991), Ludzie światła miesiąca, balet kameralny na gitarę, kwartet smyczkowy i perkusję (1995), Dea Luna na orkiestrę (1996), Refraction na organy i perkusję (1997), Pogoda późnej już jesieni, cykl na chór mieszany i instrumenty perkusyjne do słów L. Staffa (1998), Barbara Radziwiłłówna na orkiestrę (1999), Korozja czasu na taśmę (1999), Light on the Path (2000), Path in the Clouds na zespół instrumentalny (2001), The Gate na zespół instrumentalny (2003), Path in the Clouds na obój, perkusję i taśmę (2002), Moje - jej dla 15 wykonawców (2005).

Utwór Moje - jej został skomponowany w 2005 r. dla Zespołu Solistów Classic-Avantgarde.
Świadomie czy nieświadomie, artyści nawiązują do tezy Sokratesa: "Poznaj samego siebie". Na początku XX wieku wielki malarz Wassily Kandinsky (1866-1944) w swoim traktacie Über das Geistige in der Kunst (Monachium, 1912) zawarł wiele interesujących myśli o znaczeniu podświadomości w sztuce. Mnie interesuje ten świat - świat odbicia uczuć na planie irracjonalnym.
Ale skoro trudno jest poznać samego siebie, to czy można pojąć duszę kobiety? W jej trosce i wzburzeniu, milczeniu i ekstazie kryje się ból, sięgający w świat nierealności i fantazji, zniewalający w jednaniu pojęć ziemskich i niebiańskich, przetworzony w wysublimowane uczucia, pieszczotę, miłość i gniew...
Już w samym tytule kompozycji ukryta jest forma, która ujawnia się
w dwóch dominujących składnikach: partii fortepianu, którego linia przekształca się w barwowo-rezonansowe brzmienia, oraz wiolonczeli, roztapiającej się w barwach innych instrumentów.
Utwór dedykowany jest Helenie Leszczyńskiej.

Eugeniusz Popławski