HOMEProgramBiletyBiuroO festiwaluMiejsca koncertówSponsorzyArchiwumDownloadNewsGaleria

Następny koncert
Powrót
Wszystkie koncerty
Imprezy towarzyszące
Indeks kompozytorów Indeks wykonawców

 

Bohdana Froliak

ur. 1968 na Ukrainie, ukończyła w 1986 r. we Lwowie średnią szkołę muzyczną, a w 1991 r. uzyskała dyplom na Wydziale Kompozytorskim Lwowskiego Konserwatorium Narodowego im. M. Łysenki. Staż asys-tencki odbyła w klasie M. Skoryka. Od 1991 r. wykłada na Wydziale Kompozycji Lwowskiej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki. W 2001 r. otrzymała stypendium Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni i Fundacji Siemensa. W 2004 r. uczestniczyła w programie stypendialnym Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej gaude polonia pod kierunkiem Zbig-niewa Bujarskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Nowa Muzyka.
Jej kompozycje wykonywane były na międzynarodowych festiwalach w kraju i za granicą, jak: Kontrasty we Lwowie, Kyiv-Music-Fest, Premiery Sezonu w Kijowie, Dwa Dni i Dwie Noce (festiwal nowej muzyki w Odessie), Dni Ukraińskiej Muzyki w Warszawie i w Moskwie, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich oraz "Na skrzyżowaniu kultur" w Krakowie.

Ważniejsze utwory: symfonia Orbis Terrarum (1998), Why should I,
like a tim'rous bird, to distant mountains fly? na zespół kameralny (2001),
W powietrzu pływają lasy na klarnet, wiolonczelę, fortepian, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2002), Vestigia na skrzypce, altówkę
i orkiestrę smyczkową (2003), Kyrie eleison na chór mieszany i orkies-trę smyczkową (2004), Koncert na klarnet i orkiestrę symfoniczną (2004-05).

Utwór Why should I, like a tim'rous bird, to distant mountains fly? (wg
Księgi Psalmów, Psalm Dawida 10/11) na zespół kameralny napisany został w 2001 r. na zamówienie Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni ze środków finansowych Die Ernst von Siemens Musik-
stiftung i dedykowany jest Andrzejowi Chłopeckiemu.